De belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt voor particulieren en rechtspersonen (behalve ondernemingen met leasingactiviteiten) hervormd. Bij de bepaling van de belastbare grondslag wordt rekening gehouden met de milieukenmerken van het voertuig: het brandstoftype, de Euronorm (luchtkwaliteit) en de CO2-uitstoot (klimaat). Via deze ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de BIV wil de Vlaamse Regering de bevolking aanzetten om haar aankoopgedrag inzake voertuigen te wijzigen en haar overtuigen om voor een schone wagen (nieuw of tweedehands) te kiezen.
 

U kan meer informatie over de hervorming vinden onder de volgende rubrieken:


 

Disclaimer

De Vlaamse Regering heeft de intentie om een nieuwe regelgeving rond de belasting op de inverkeerstelling (BIV) in te voeren. Indien deze regeling van kracht wordt dan zal de BIV worden berekend op basis van milieukenmerken. De simulator heeft enkel een informatieve waarde en mag niet beschouwd worden als document met juridische bewijskracht. De Vlaamse Belastingdienst kan niet garanderen dat de resultaten verkregen door het gebruik van de simulator overeenstemmen met het finaal resultaat op basis van de definitief door het Vlaams Parlement gestemde decreetteksten. Bijgevolg kan de Vlaamse Belastingdienst niet verantwoordelijk worden geacht voor eventuele toekomstige wijzigingen (aan de ontwerpen van wetgeving) die een invloed zullen hebben op de resultaten van de simulator.
 

Geef de volgende gegevens van het voertuig